Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 

Stiftinga LIVE ÅTTE

Adresse:  Rognahaugen 7, 6065 Ulsteinvik
Organisasjonsnr:  991 243 372

Kontonr: 3910 39 68201

Visjon

Vi vil hjelpe menneske å tre fram

Mål

Med utgangspunkt i Live si historie vil stiftinga arbeide for at barn og unge med særskilte behov får sjansen til å nå potensialet sitt. Stiftinga vil gjennom informasjon og haldningsskapande arbeid inspirere enkeltmenneske og samfunn til å sjå verdien av kvart menneske og dei ressursane det representerer, og å gjere det som skal til for at kvart menneske skal kunne bli det det er.

Verdiar

∞  Menneskeleg

∞ Musisk*

∞ Modig

 * Det kreative, det autentiske og det leikne. Heilhetstenking i høve til menneskelege ressursar og utvikling. 

Basis

∞ Det humanistiske menneskesynet

∞ Ideen om det musiske menneske *

∞ FN sin konvensjon om barnet sine rettar