Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 

Organisasjon

* Overordna ansvar (Styret for Stiftinga LIVE ÅTTE): Økonomisk ansvar, ansvar Sjøborg og ansvar etterarbeid
 - Nora Wingsternes (leiar), Inger-Annie Molt Rise (kasserar), Øyvin Sønnesyn (sekretær), Aase Styve og Jostein Sæbø (styremedlemer)

* Prosjektansvar prosjektkomité: Utarbeiding av prosjektet/ oppfølging
 - Aase Styve, Jostein Sæbø, Øyvin Sønnesyn, Aud Janne Hatlebakk, Anita Nes Ertesvåg og Jorulf Myrene

* Musisk gruppe (ressurspersonar): Ansvar for rettleiing og handsaming av dei ulike bidraga
 - Under etablering