Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 

Skuleprosjekt og Musisk varieté

Stiftinga Live Åtte utarbeida skuleåret 2009/2010 eit skuleprosjekt for grunnskulen i Ulstein. Alle elevar frå 5. til 10. klasse vart invitert til å delta. Prosjektet hadde som hovudmål å  stimulere unge menneske til å tre fram gjennom ulike kunstneriske uttrykk. Som eit resultat av prosjektet fekk nokre jenter gå i studio og spele inn songar som seinare vart utgjevne på CD. Ei gruppe dansarar fekk undervisning i dans og hjelp til å sette saman ein koreografi som seinare vart framført 3 gongar på kulturscena under dei lokale Ulsteindagane sommaren 2010.

"Menneskeleg, musisk og modig"

- LIVE ÅTTE skuleprosjekt 2009-2010

Du finn meir informasjon om skuleposjektet i menyen til venstre, eller du kan laste den ned pdf-format her:

Presentasjon_av_skuleprosjektet.pdf